SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • Infiintarea unei societati in Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate

Firma Bulgaria - Statut

Forma juridica cea mai potrivita pentru o firma din Bulgaria este Societatea cu raspundere limitata. Raspunderea actionarilor este limitata pana la valoarea capitalului social. Firma poate fi inregistrata cu capital social de numai 2 leva (1 euro). O firma – SRL – poate desfasura si un volum de activitate destul de mare. Un SRL in Bulgaria poate fi cu asociat unic sau cu mai multi asociati. In caz de asociat unic firma se constituie cu un Statut – Act constitutiv, iar in caz de mai multi asociati – cu un Contract de societate.

O societate cu raspundere limitata (SRL) in Bulgaria se numeste "ООД", iar societatea cu raspundere limitata cu asociat unic se numeste "ЕООД", in care "E" inseamna "unipersonala".

Daca sunteti interesati ce scrie in actele unei firme din Bulgaria, va prezentam un model de statut pentru un SRL cu asociat unic.

In caz de o firma cu asociat unic - o alta societate, datele actionarului unic trebuiesc inlocuite cu datele firmei - actionar.

Act constitutiv SRL cu asociat unic - persoana fizica

ACT CONSTITUTIV

al SC Firma Noua Bulgaria SRL

Astazi, ..... in orasul Ruse, in temeiul art. 113 din Codul comercial din Bulgaria, eu subsemnatul ..... (numele si prenumele), cetatean roman, nascut la data de ..., in Romania in orasul ....., posesorul C.I. seria ... nr. ...., eliberata de ..., la data de ..., CNP ..., domiciliat in (localitatea) ..., str. ... nr. ..., judetul (sectorul) ..., in calitate de asociat unic fondator am hotarat sa constitui o societate comerciala in Bulgaria si am intocmit si am semnat prezentul Act constitutiv pentru constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata.

I. FORMA JURIDICA SI STATUT JURIDIC IN BULGARIA

 1. Prezentul Act constitutiv reglementeaza infiintarea, activitatea si responsabilitatea societatii comerciale cu raspundere limitata SC Firma Noua Bulgaria SRL in calitatea ei de societate de sine statatoare cu asociatul unic … din Romania.
 2. Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata cu asociat unic - .....
 3. Societatea este o entitate juridica bulgareasca independenta.
 4. Societatea nu este raspunzatoare pentru datoriile personale ale asociatului unic.

II. FIRMA SI DENUMIRE

 1. Firma (denumirea) societatii este Firma Noua Bulgaria SRL ЕООД.

III. SEDIUL, DURATA SI OBIECTUL DE АСTIVITАТЕ

 1. Sediul social al societatii este in orasul Ruse, Bulgaria la adresa str. ...
 2. Sediul social al societatii va putea fi schimbat in orice alta locatie din Bulgaria, in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.
 3. Denumirea societatii impreuna cu indicatii privind sediul, adresa de administrare, precum si codul unic de identificare sunt rechizite obligatorii ale documentelor societatii si in corespondenta sa comerciala.
 4. Sociatatea comerciala cu raspunderea limitata nu este limitata de un termen de existenta.
 5. Sociatateа comerciala cu raspunderea limitata are in obiectul sau urmatoarele activitati: activitate de comert in Bulgaria si in strainatate; intermediere si reprezentare comerciala si brokeraj; transport intern si international, comunicatii si telecomunicatii in Bulgaria si in strainatate; activitati de marketing si cercetare de piata; constructii si reparatii, afaceri imobiliare; comert cu masini si autoturisme, leasing si orice alt domeniu de activitate care nu este interzis prin lege.

IV. CAPITALUL SOCIAL

 1. Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de 2 (doua) leva. Capitalul social este impartit in 2 parti sociale cate 1 leva bulgareasca fiecare parte.
 2. Capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii.
 3. Capitalul a fost varsat integral in numerar intr-o banca comerciala din Bulgaria.
 4. Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic.
 5. Raspunderea asociatului unic al societati cu raspunderea limitata pentru datoriile societatii este limitata pana la valoarea capitalului subscris.

V. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA

 1. Unicul organ de conducere a societatii este asociatul unic, care conduce si reprezinta societatea in mod personal. Orice problema de competenta Adunarii generale ale societarilor se rezolva de catre asociatul unic.
 2. In caz de necesitate asociatul unic al capitalului social numeste un administrator, cu care incheie contract de administrare a societatii. Contractul de administrare reglementeaza drepturile si obligatiile administratorului si salariul lui.
 3. Asociatul unic are drept de a:
  • Modifica si completeaza actul constitutiv;
  • Aproba raportul si bilantul anual;
  • Decide modificarea capitalului social;
  • Lua decizii sa distribuie dividende;
  • Numeste pe administrator, stabileste remuneratia acestuia si il elibereaza de responsabilitate;
  • Lua decizii sa deschida sucursale si reprezentante si sa le desfiinteze si sa participe in alte sociatati comerciale.

VI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

 1. Societatea isi inceteaza activitatea:
  • Prin decesul asociatului unic;
  • Prin punerea sub stare de interdictie a asociatului unic;
  • In caz de intrare in insolventa;
  • In caz de scaderea capitalului sub minimul legal;
  • La hotararea instantei in cazurile reglementate de lege;
  • La hotararea asociatului unic;
  • In caz de fuziune sau infuziune in alte societati comerciale.
 2. Procedure de lichidare se efectuieaza conform prevederilor capitolului XVII din Codul comecrial.

VII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 1. Prezentul act constitutiv intra in vigoare dupa semnarea lui si dupa inregistrarea sociatatii la Registrul Comertului.
 2. Pentru aspectele nesolutionate prin prezentul statut se aplica legislatia bulgara.

Actul constitutiv a fost intocmit si semnat de catre asociatul unic in doua exemplare identice – un exemplar pentru societate si un exemplar pentru Registrul Comertului.

ASOCIAT UNIC: ......

Infiintare firma Bulgaria

Cuvinte cheie: Firma Bulgaria statut

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta