SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • Infiintarea unei societati in Bulgaria
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
 • SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate

Conventie Romania - Bulgaria din anul 1995

Conventie intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

Monitorul oficial nr. 7 din 17 ianuarie 1995

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria, dorind sa promoveze si sa intareasca relatiile economice prin incheierea unei conventii pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, au convenit dupa cum urmeaza:

ART. 1

Persoane vizate. Prezenta conventie se va aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART. 2

Impozite vizate

 1. Prezenta conventie se va aplica impozitelor pe venit si pe capital, stabilite in numele fiecarui stat contractant sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul in care sunt percepute.
 2. Vor fi considerate impozite pe venit si pe capital, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.
 3. Impozitele existente asupra carora se va aplica prezenta conventie sunt:
  1. in cazul Romaniei:
   1. impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
   2. impozitul pe profiturile persoanelor juridice
   3. impozitul pe salarii si alte remuneratii similare
   4. impozitul pe veniturile realizate din activitati agricole
   5. impozitul pe dividende (denumite in continuare impozit roman).
  2. In cazul Bulgariei:
   1. impozitul pe veniturile totale
   2. impozitul pe profit (denumite in continuare impozit bulgar).
 4. Conventia se va aplica, de asemenea, oricaror impozite identice sau in esenta similare, care sunt stabilite dupa data semnarii acestei conventii, in plus sau in locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricaror modificari importante aduse in legislatiile lor fiscale intr-o perioada de timp rezonabila, dupa efectuarea unor astfel de modificari.
ART. 3

Definitii generale

 1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
  1. expresiile un stat contractant si celalalt stat contractant inseamna Romania sau Bulgaria, dupa cum cere contextul
  2. termenul Romania inseamna Romania si, folosit in sens geografic, inseamna teritoriul Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala, precum si platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdictia in concordanta cu propria sa legislatie si cu dreptul international cu privire la explorarea si exploatarea resurselor naturale, biologice si minerale, aflate in apele marii pe fundul si subsolul acestor ape
  3. termenul Bulgaria inseamna Republica Bulgaria si, folosit in sens geografic, inseamna teritoriul si marea sa teritoriala asupra carora Republica Bulgaria isi exercita suveranitatea, precum si platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora isi exercita drepturi suverane si jurisdictia in concordanta cu dreptul international
  4. termenul impozit inseamna impozit roman sau impozit bulgar, dupa cum cere contextul
  5. termenul persoana include o persoana fizica, o societate sau orice alta asociere de persoane
  6. termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice alta entitate care este considerata ca o persoana juridica in scopul impozitarii
  7. expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant
  8. termenul nationali inseamna orice persoana fizica avand cetatenia fiecaruia dintre statele contractante si toate persoanele juridice, asocierile de persoane si orice alta entitate avand statutul in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare dintre statele contractante
  9. expresia transport international inseamna orice transport efectuat cu o nava, vapor, aeronava, vehicul feroviar sau rutier, exploatate de o intreprindere care are locul conducerii efective intr-un stat contractant, cu exceptia cazului cand asemenea transport este efectuat numai intre locuri situate in celalalt stat contractant
  10. expresia autoritate competenta inseamna:
   1. in cazul Romaniei, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat
   2. in cazul Bulgariei, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat.
 2. In ce priveste aplicarea acestei conventii de catre un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit in conventie va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are in cadrul legislatiei acestui stat cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica.
ART. 4

Rezident

 1. In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, potrivit legislatiei acelui stat contractant, este supusa impunerii ca urmare a domiciliului sau rezidentei sale, a locului conducerii efective sau a oricarui alt criteriu de natura similara. Aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii in acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse aflate in acel stat ori are capitalul situat acolo.
 2. Cand, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau va fi determinat dupa cum urmeaza:
  1. aceasta va fi considerata rezidenta a statului contractant in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa daca dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in ambele state contractante va fi considerata rezidenta a statului contractant cu care legaturile sale personale si economice sunt mai strinse (centrul intereselor vitale)
  2. daca statul contractant, in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale, nu poate fi determinat sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerata rezidenta a statului in care locuieste in mod obisnuit
  3. daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state contractante sau in nici unul dintre ele ea va fi considerata rezidenta a statului contractant al carui national este
  4. daca aceasta persoana este national al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
 3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, atunci va fi considerata rezidenta a statului contractant in care se afla locul conducerii efective.
ART. 5

Sediu permanent

 1. In sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara in intregime sau in parte activitatea sa.
 2. Expresia sediu permanent include indeosebi:
  1. un loc de conducere
  2. o sucursala
  3. un birou
  4. o uzina
  5. un atelier
  6. o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.
 3. Expresia sediu permanent cuprinde, de asemenea:
  1. un santier de constructii, un proiect de constructie, montaj sau instalatie, sau activitatile de supraveghere in legatura cu acestea, dar numai cand asemenea santier, proiect sau activitati dureaza o perioada mai mare de 9 (noua) luni, in orice perioada de 12 luni
  2. furnizarea de servicii, inclusiv servicii de consultanta, de catre o intreprindere a unui stat contractant prin angajatii sai sau alt personal angajat de intreprindere in acest scop in celalalt stat contractant, cu conditia ca aceasta activitate sa dureze pentru acelasi proiect sau un proiect conex, pentru o perioada sau perioade care insumeaza mai mult de 6 (sase) luni in orice perioada de 12 luni.
 4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent va fi considerata ca nu include:
  1. folosirea de instalatii, exclusiv in scopul depozitarii, expunerii sau livrarii de produse sau marfuri apartinand intreprinderii
  2. mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand intreprinderii, exclusiv in scopul depozitarii, expunerii sau livrarii
  3. mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand intreprinderii, exclusiv in scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere
  4. vanzarea de produse sau marfuri apartinand intreprinderii, expuse in cadrul unui targ sau expozitii temporare ocazionale, dupa inchiderea targului sau expozitiei mentionate
  5. mentinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv in scopul cumpararii de produse sau marfuri sau colectarii de informatii pentru intreprindere
  6. mentinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv in scopul desfasurarii, pentru intreprindere, a oricarei alte activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar
  7. mentinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv pentru orice combinare de activitati mentionate in subparagrafele a)-f), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.
 5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, o persoana care actioneaza intr-un stat contractant in numele unei intreprinderi a celuilalt stat contractant - alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 6 - va fi considerata a avea un sediu permanent in primul stat contractant mentionat, daca:
  1. are, in primul stat mentionat, imputernicirea de a negocia si incheia contracte pentru sau in numele unei asemenea intreprinderi, sau
  2. mentine in primul stat mentionat un stoc de produse si marfuri, din care efectueaza in mod regulat vanzari de produse sau marfuri pentru sau in numele unei asemenea intreprinderi.
 6. O intreprindere nu va fi considerata ca are un sediu permanent intr-un stat contractant, numai prin faptul ca aceasta exercita activitatea de afaceri in acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze in cadrul activitatii lor obisnuite.
 7. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care exercita activitatea de afaceri in acel stat contractant (printr-un sediu permanent sau in alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre societati un sediu permanent al celeilalte.
ART. 6

Venitul din proprietati imobiliare

 1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv venitul din agricultura sau din exploatari forestiere) situate in celalalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
 2. Expresia proprietati imobiliare are intelesul care este atribuit de legislatia statului contractant in care proprietatile in cauza sunt situate. Expresia va include, in orice caz, toate accesoriile proprietati imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat in agricultura si exploatari forestiere, drepturile asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul proprietatilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale navele, vapoarele, aeronavele, vehiculele feroviare si rutiere nu vor fi considerate proprietati imobiliare.
 3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea in orice alta forma a proprietatii imobiliare.
 4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se vor aplica, de asemenea, veniturilor provenind din proprietati imobiliare ale unei intreprinderi si veniturilor din proprietati imobiliare, utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.
ART. 7

Profiturile intreprinderii

 1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
 2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printrun sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie in fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, profiturile pe care le-ar fi putut realiza, daca ar fi constituit o intreprindere distincta si separata, exercitind activitati identice sau similare in conditii identice sau similare si tratind cu toata independenta cu intreprinderea al carui sediu permanent este.
 3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent vor fi admise la scadere cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla situat sediul permanent sau in alta parte. Aceste prevederi vor fi aplicabile sub rezerva restrictiilor prevazute de legislatia interna.
 4. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii in diversele sale parti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu va impiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil in conformitate cu repartitia uzuala metoda de repartizare adoptata va fi totusi aceea prin care rezultatul va fi in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.
 5. Nici un profit nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul ca acest sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprindere.
 6. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente profitul care se atribuie unui sediu permanent va fi determinat in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul cand exista motive temeinice si suficiente de a proceda altfel.
 7. Cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat in alte articole ale prezentei conventii, atunci prevederile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.
ART. 8

Transporturi internationale

 1. Profiturile obtinute din exploatarea in trafic international a navelor, vapoarelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare si rutiere vor fi impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
 2. Daca locul conducerii efective a unei intreprinderi de transport naval se afla la bordul unei nave sau vapor, atunci acesta se va considera a fi situat in statul contractant in care se afla portul de inregistrare a navei sau vaporului sau, daca nu exista un astfel de port, in statul contractant in care este rezident cel care exploateaza nava sau vaporul.
 3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la exploatare in comun sau la o agentie internationala de transporturi, precum si asupra dobanzilor aferente fondurilor legate numai de exploatarea navelor, vapoarelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare si rutiere.
 4. Profiturile obtinute din exploatarea vapoarelor in transport pe ape interioare vor fi impozabile numai in statul contractant in care se afla sediul conducerii efective a intreprinderii.
ART. 9

Intreprinderi asociate

 1. Cand:
  1. o intreprindere a unui stat contractant participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant sau
  2. aceleasi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si a unei intreprinderi a celuilalt stat contractant, si fie intr-un caz, fie in celalalt, cele doua intreprinderi sunt legate, in relatiile lor financiare sau comerciale, prin conditii acceptate sau impuse, care difera de acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile, care, fara aceste conditii, ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute in fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acelei intreprinderi si impuse in consecinta.
 2. Cand un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi apartinand acelui stat si impune, in consecinta, profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in acel celalalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat contractant mentionat, daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci acel celalalt stat contractant poate proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unor astfel de modificari se va tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si autoritatile competente ale statelor contractante pot sa se consulte reciproc.
ART. 10

Dividende

 1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unei persoane rezidenta a celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
 2. Totusi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende si, potrivit legislatiei acelui stat, dar daca primitorul este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu va depasi:
  1. 10% din suma bruta a dividendelor, daca beneficiarul efectiv este o societate (alta decat o asociatie de persoane) care detine direct cel putin 25% din capitalul societatii platitoare de dividende
  2. 15% din suma bruta a dividendelor, in toate celelalte cazuri. Prezentul paragraf nu va afecta impunerea societatii in ce priveste profiturile din care se platesc dividendele.
 3. Termenul dividende folosit in acest articol inseamna venituri provenind din actiuni sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte parti sociale, care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni, de catre legislatia fiscala a statului contractant in care este rezidenta societatea distribuitoare de dividende.
 4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica, daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant, in care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara in acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se vor aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
 5. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, acel celalalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de acea societate, cu exceptia cazului cand asemenea dividende sunt platite unui rezident al acelui celalalt stat sau cand detinerea drepturilor generatoare de dividende, in legatura cu care dividendele sunt platite, este efectiv legata de un sediu permanent sau baza fixa situata in acel celalalt stat contractant, nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite, reprezinta in intregime sau in parte profituri sau venituri provenind din acel celalalt stat contractant.
ART. 11

Dobanzi

 1. Dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
 2. Totusi aceste dobanzi pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acelui stat contractant dar, daca primitorul este beneficiarul efectiv al dobanzilor, impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a dobanzilor.
 3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, dobanzile provenind dintr-un stat contractant vor fi scutite de impozit in acel stat, daca sunt obtinute si detinute efectiv de guvernul celuilalt stat contractant, de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia sau de orice agentie sau unitate bancara sau institutie a acelui guvern sau a unitatii administrativ-teritoriale, ori daca creantele unui rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate sau finantate direct ori indirect de o institutie financiara apartinand in intregime guvernului celuilalt stat contractant, cu conditia ca imprumutul sau creanta care da nastere la asemenea dobanzi sa nu fie pe baza comerciala.
 4. Termenul dobanzi, astfel cum este folosit in prezentul articol, inseamna veniturile din titluri de creanta de orice natura insotite sau nu de garantii ipotecare sau de o clauza de participare la profiturile debitorului, si in special veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu intirziere nu sunt considerate dobanzi in sensul prezentului articol.
 5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se vor aplica, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin dobanzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in acel celalalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta in legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se vor aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
 6. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant, cand platitorul este insusi acel stat contractant, o unitate administrativ-teritoriala sau un rezident al acelui stat contractant. Totusi, cand platitorul dobanzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa in legatura cu care a fost contractata creanta generatoare de dobanzi si aceste dobanzi se suporta de acel sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste dobanzi vor fi considerate ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
 7. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre debitor si creditor sau intre ambii si o alta persoana, suma dobanzilor, tinind seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care s-ar fi convenit intre debitor si creditor in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor va ramine impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinind seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
ART. 12

Redevente

 1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
 2. Totusi aceste redevente pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acelui stat contractat, dar daca primitorul este beneficiarul efectiv al redeventelor impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a redeventelor.
 3. Termenul redevente, folosit in prezentul articol, inseamna plati, de orice natura, primite pentru folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau televiziune, transmisiilor prin satelit ori prin cablu sau prin oricare mijloace electronice folosite pentru emisiunile destinate publicului, orice patent, marca de comert, desen sau model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie sau pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau stiintific, sau pentru informatii referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific.
 4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se vor aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin redeventele, printr-un sediu permanent situat acolo sau presteaza in acel celalalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele sunt efectiv legate de un asemenea sediu pemanent sau baza fixa. In aceasta situatie se vor aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
 5. Redeventele vor fi considerate ca provin dintr-un stat contractant, cand platitorul este insusi acel stat, o unitate administrativ-teritoriala sau un rezident al acelui stat contractant. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele, si aceste redevente sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste redevente vor fi considerate ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
 6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitorul si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma redeventelor, avand in vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor va fi impozabila, potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinind seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
ART. 13

Castiguri din capital

 1. castigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din instrainarea proprietatii imobiliare, astfel cum este definita la art. 6, situata in celalalt stat contractant pot fi impuse in statul contractant in care este situata aceasta proprietate.
 2. castigurile provenind din instrainarea proprietatii mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a proprietatii mobiliare tinind de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv castigurile provenind din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acelei baze fixe, pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
 3. castigurile provenind din instrainarea navelor, vapoarelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare si rutiere exploatate in trafic international sau a proprietatii mobiliare necesare exploatarii acestor mijloace de transport vor fi impozabile numai in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.
 4. castigurile provenind din instrainarea oricarei proprietati, alta decat cea la care se face referire in paragrafele 1, 2 si 3, vor fi impozabile numai in statul contractant in care este rezident cel care instraineaza.
ART. 14

Profesii independente

 1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activitati cu caracter independent vor fi impozabile numai in acel stat contractant, daca nu dispune in mod obisnuit, in celelalt stat contractant, de o baza fixa pentru exercitarea activitatilor sale. Daca dispune de o astfel de baza fixa, veniturile pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai partea care este atribuibila acelei baze fixe.
 2. Expresia profesii independente cuprinde in special activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.
ART. 15

Profesii dependente

 1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19, 20 si 21, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant, remuneratiile primite pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
 2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant vor fi impozabile numai in primul stat contractant mentionat, daca:
  1. beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, si
  2. remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant si
  3. remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau o baza fixa pe care cel care angajeaza le are in celalalt stat contractant.
 3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave, vapor, aeronave, vehicul feroviar si rutier, exploatate in trafic international, vor fi impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
ART. 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

 1. Remuneratiile si alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de membru al consiliului de administratie al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
ART. 17

Artisti si sportivi

 1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant in calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitatea lor personala desfasurata in celalalt stat contractant, pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.
 2. Cand veniturile in legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau un sportiv nu revin artistului de spectacol sau sportivului ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 si 15, pot fi impuse in statul contractant in care sunt exercitate activitatile artistului de spectacol sau sportivului.
 3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitati desfasurate in cadrul schimburilor culturale, stabilite prin acorduri culturale incheiate intre cele doua state contractante, vor fi scutite reciproc de impozit, doar daca aceste activitati sunt finantate de guvernul unui stat contractant, iar activitatile nu sunt exercitate in scopul de a obtine profituri.
ART. 18

Pensii

 1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile si alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariata desfasurata in trecut vor fi impozabile numai in acel stat contractant.
 2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, pensiile si alte plati similare facute in cadrul legislatiei referitoare la asigurarile sociale a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat contractant.
ART. 19

Functii publice

  1. Remuneratiile, altele decat pensiile, platite de un stat contractant sau o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat contractant sau unitati, vor fi impozabile numai in acel stat contractant.
  2. Totusi aceste remuneratii vor fi impozabile numai in celalalt stat contractant, daca serviciile sunt prestate in acel stat contractant si persoana fizica este rezidenta a acelui stat contractant, si (i) este un national al acelui stat contractant sau (ii) nu a devenit rezidenta a acelui stat contractant, numai in scopul prestarii serviciilor.
  1. Orice pensii platite de, sau din fonduri create de un stat contractant, sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat contractant sau unitati, sunt impozabile numai in acel stat contractant.
  2. Totusi aceste pensii vor fi impozabile numai in celalalt stat contractant, daca persoana fizica este rezidenta si national al acelui stat contractant.
 1. Prevederile art. 15, 16 si 18 se vor aplica remuneratiilor si pensiilor platite pentru serviciile prestate in legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia.
ART. 20

Studenti si practicanti

 1. Un student sau un practicant care este sau a fost imediat inainte de sosirea sa intr-un stat contractant rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent in primul stat contractant mentionat numai in scopul educarii sau pregatirii sale va fi scutit de impozit in primul stat contractant pentru o perioada de 7 (sapte) ani de studii sau pregatire pentru urmatoarele sume primite in scopul intretinerii, educarii sau pregatirii:
  1. sume primite din surse aflate in afara acestui stat contractant, in scopul intretinerii, educarii, cercetarii sau pregatirii
  2. donatii, burse sau alte plati facute de guvern sau de organizatii stiintifice, educationale, culturale sau de alte organizatii nonprofit.
ART. 21

Profesori si cercetatori

 1. O persoana fizica, care este sau a fost rezidenta a unui stat contractant, imediat inainte de sosirea sa in celalalt stat contractant si care, la invitatia unei universitati, colegiu, scoala sau alta institutie educationala similara, nonprofit, care sunt recunoscute de guvernul acelui celalalt stat contractant si care este prezenta in acel celalalt stat contractant pentru o perioada care nu depaseste 2 (doi) ani de la data primei sale sosiri in acel celalalt stat contractant, numai in scopul de a preda sau a cerceta, sau pentru ambele, la astfel de institutii educationale, va fi scutita de impozit in acel celalalt stat contractant pentru remuneratia primita pentru predare sau cercetare.
 2. Prevederile paragrafului 1 ale acestui articol nu se aplica venitului din cercetare, daca asemenea cercetare nu este intreprinsa in interes public, ci in interesul obtinerii unui cistig in folosul unei anumite persoane sau a unui grup de persoane.
ART. 22

Alte venituri

 1. Elementele de venit al unui rezident al unui stat contractant care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentei conventii vor fi impozabile numai in statul contractant din care provin.
 2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra veniturilor, altele decat veniturile provenind din proprietatile imobiliare, asa cum sunt definite in paragraful 2 al art. 6, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita in acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si dreptul sau proprietatea in legatura cu care venitul este platit este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se vor aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
ART. 23

Impunerea capitalului

 1. Capitalul reprezentat de proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite in paragraful 2 al art. 6, poate fi impus in statul contractant in care sunt situate aceste proprietati.
 2. Capitalul reprezentat de proprietati imobiliare, facand parte din activul unui sediu permanent al unei intreprinderi sau de proprietati mobiliare apartinand unei baze fixe utilizate pentru exercitarea unei profesii independente, poate fi impus in statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
 3. Capitalul reprezentat de nave, aeronave, vehicule feroviare si rutiere, exploatate in trafic international, si proprietatile mobiliare tinind de exploatarea unor asemenea mijloace de transport vor fi impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
 4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat contractant.
ART. 24

Eliminarea dublei impuneri

 1. Cand un rezident al unui stat contractant realizeaza venit sau detine capital, care, potrivit prevederilor acestei conventii, este impozabil in celalalt stat contractant, atunci primul stat contractant mentionat va scuti de impozit acest venit sau capital - cu exceptia veniturilor mentionate la paragraful 2 - dar ia in considerare, pentru determinarea cotei de impozit, venitul total obtinut, cota de impozit rezultata aplicindu-se numai asupra venitului ramas.
 2. Cand un rezident al unui stat contractant realizeaza elemente de venit, care, potrivit prevederilor art. 10, 11 si 12, pot fi impuse in celalalt stat contractant, atunci primul stat contractant mentionat va acorda ca deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o suma egala cu impozitul platit in celalalt stat contractant. Totusi aceasta deducere nu va putea depasi acea parte a impozitului, calculata inainte de deducere, care este atribuibila unor asemenea elemente de venit.
ART. 25

Nediscriminarea

 1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi in celalalt stat contractant la nici o impozitare sau obligatie legata de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decat impozitarea sau obligatia la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat contractant aflati in aceeasi situatie, mai ales in ce priveste rezidenta. Independent de prevederile art. 1, prevederile acestui paragraf se vor aplica, de asemenea, si persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
 2. Impunerea unui sediu permanent, pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant, nu va fi stabilita in conditii mai putin favorabile, in celalalt stat contractant, decat impunerea stabilita intreprinderilor acelui celalalt stat care desfasoara aceleasi activitati. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca obligind un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant nici o deducere personala, inlesnire sau reducere in ce priveste impunerea, pe considerente privind statutul civil ori responsabilitatile familiale pe care le acorda rezidentilor sai.
 3. Cu exceptia cazului cand se aplica prevederile art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11 sau ale paragrafului 6 al art. 12, dobanzile, redeventele si alte plati facute de o intreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, in scopul determinarii profiturilor impozabile ale unei asemenea intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cum ar fi fost platite unui rezident al primului stat contractant mentionat. In mod similar, orice datorii ale unei intreprinderi a unui stat contractant fata de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, in vederea determinarii capitalului impozabil al acestei intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cand ar fi fost contractate fata de un rezident al primului stat contractant mentionat.
 4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este integral sau partial detinut sau controlat, in mod direct sau indirect, de unul sau mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse in primul stat contractant mentionat nici unei impuneri sau nici unei obligatii legate de aceasta, care sa fie diferita sau mai impovaratoare decat impunerea si obligatia legata de aceasta, la care sunt sau pot fi supuse alte intreprinderi similare ale acelui prim stat contractant mentionat.
ART. 26

Procedura amiabila

 1. Cand o persoana considera ca, datorita masurilor luate de unul sau de ambele state contractante, rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acestor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca situatia sa se incadreaza in prevederile paragrafului 1 al art. 25, acelui stat contractant al carui national este. Cazul trebuie prezentat in 3 (trei) ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta ca impunerea este contrara prevederilor conventiei.
 2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia ii pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impozitari care nu este in conformitate cu conventia. Orice intelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta in legislatia interna a statelor contractante.
 3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea intelegerii amiabile orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau aplicarii acestei conventii. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri in cazurile neprevazute de conventie.
 4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele, in scopul realizarii unei intelegeri, in sensul paragrafelor precedente. Cand, pentru a se ajunge la o intelegere, apare necesar un schimb oral de opinii, un atare schimb poate avea loc prin intermediul unei comisii formate din reprezentanti ai autoritatilor competente ale statelor contractante.
ART. 27

Schimb de informatii

 1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicarii prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiei interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de conventie, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara prevederilor conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca secret , in acelasi mod ca si informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne ale acelui stat contractant, si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv la instante judecatoresti si organe administrative) insarcinate cu stabilirea sau incasarea, aplicarea sau urmarirea, sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul conventiei. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in aceste scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.
 2. Prevederile paragrafului 1 nu vor impune in nici un caz unui stat contractant obligatia:
  1. de a lua masuri administrative contrare propriei legislatii si practicii administrative a acelui sau celuilalt stat contractant
  2. de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei proprii sau in cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant
  3. de a furniza informatii care ar dezvalui un secret de afaceri, industrial, comercial sau profesional, un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
ART. 28

Agenti diplomatici si functionari consulari Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiaza agentii diplomatici sau functionarii consulari in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

ART. 29

Intrarea in vigoare

 1. Prezenta conventie va fi ratificata in ambele state contractante si instrumentele de ratificare vor fi schimbate cat mai curind posibil.
 2. Conventia va intra in vigoare dupa schimbul instrumentelor de ratificare si prevederile sale se vor aplica:
  1. in ce priveste impozitul retinut prin stopaj la sursa la venitul realizat, la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care conventia a intrat in vigoare si
  2. in ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate, la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care conventia a intrat in vigoare.
 3. In relatiile reciproce dintre Romania si Republica Bulgaria, aplicarea Conventiei multilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venitul si pe capitalul persoanelor fizice, semnata la Miskolc la 27 mai 1977, si a Conventiei multilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu privire la venitul si capitalul persoanelor juridice, semnata la Ulan-Bator la 19 mai 1978, va inceta sa aiba efect incepind din prima zi de aplicare a prezentei conventii.
ART. 30

Denuntarea

 1. Prezenta conventie va ramine in vigoare o perioada nedeterminata.
 2. Fiecare dintre statele contractante poate sa remita celuilalt stat contractant, pe canale diplomatice, o nota de denuntare scrisa la sau inainte de a 30-a zi a lunii iunie a fiecarui an calendaristic, incepind din al 5-lea an urmator celui in care conventia a intrat in vigoare. In aceasta situatie prezenta conventie va inceta sa aiba efect:
  1. in ce priveste impozitul retinut prin stopaj la sursa la venitul realizat, la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare si
  2. in ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate, la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare. Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma de catre guvernele lor, au semnat prezenta conventie.

Facuta in dublu exemplar la Bucuresti, la 1 iunie 1994, in limbile romana, bulgara si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul englez va prevala.Atenitie:
In anul 2016 a fost aprobata o Convenţie noua.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta