SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
< Inapoi

Blog

.

Interzicerea plății dividendelor în numerar începând cu 1 septembrie 2023

03.09.2023

Interzicerea plății dividendelor în numerar începând cu 1 septembrie 2023

Plata dividendelor în numerar este interzisă începând cu 1 septembrie 2023. Plata dividendelor se va face doar prin transfer bancar.

Printr-o modificare a Legii privind restricționarea plăților în numerar, valabilă din 1 septembrie 2023, este interzisă plata dividendelor din profiturile societăților comerciale în numerar. Singura metodă permisă de plată a dividendelor este din contul bancar al societății comerciale în contul bancar personal al persoanei, care primește dividendele.
Plata dividendelor în numerar mai mici de 1 000 BGN rămâne permisă. Cu toate acestea, nu se recomandă ca dividendele să fie împărțite în mai multe plăți de până la 1 000 BGN fiecare.
Sancțiunile prevăzute de lege sunt enorme. La prima încălcare, amenda este de 50% din valoarea totală a plății efectuate în numerar, iar la repetarea încălcării, amenda este de 100% din suma respectivă.
În acest articol analizăm exclusiv societățile cu răspundere limitată, care reprezintă cel mai popular tip de societăți comerciale din Bulgaria.
EООD, sau Societate cu Răspundere Limitată Unipersonală, are un singur asociat care deține integral capitalul social.
OOD este o firmă cu răspundere limitată la care participă mai mulți asociați.
Societatea cu răspundere limitată este o persoană juridică, distinctă de proprietarii săi - fie asociatul unic al capitalului social, fie asociații. Proprietarii capitalului social din cadrul firmei nu dețin în mod direct activele acesteia. Aceștia au anumite drepturi în funcție de cota lor în capitalul social. Unul dintre aceste drepturi este de a primi o parte din profitul firmei, proporțional cu cota lor din capital. Această înseamnă că asociatul unic al capitalului social sau asociații au dreptul de a primi întregul profit sau o parte din acesta, iar această distribuire a profitului este denumită distribuire de dividende.
În Bulgaria, profitul unei firme este determinat pentru o perioadă contabilă, care coincide cu anul calendaristic. Abia după încheierea anului calendaristic se poate stabili valoarea profitului și se poate lua o decizie privind distribuirea acestuia. Distribuirea fondurilor firmei către asociații săi sau către asociatul unic al capitalului social fără ca firma să fi înregistrat un profit sau fără o decizie privind distribuirea acestuia din adunarea generală a asociaților, este numită "distribuire ascunsă a profitului". În multe cazuri, legea fiscală echivalează distribuirea ascunsă a profitului cu distribuirea dividendelor.
În Bulgaria, profitul firmelor este impozitat cu 10%. Pe lângă aceasta, distribuirea dividendelor este impozitată cu 5%. Același impozit de 5% se aplică și distribuirii ascunse de profit.
Societățile din Bulgaria sunt obligate să depună la Agenția Națională de Venituri (administrația fiscală din țară) "Declarăția conform articolului 55" prevăzută în Legea privind impozitul pe venitul persoanelor fizice. Această declarație se completează pentru fiecare trimestru calendaristic. Un an calendaristic este compus din 4 trimestre. Termenul limită pentru depunerea Declarăției conform articolului 55 este sfârșitul lunii care urmează trimestrului calendaristic în cauză. Astfel, de exemplu, pentru al doilea trimestru - care cuprinde lunile aprilie, mai și iunie - declarația se depune până la sfârșitul lunii iulie. În cadrul acestei declarații, sunt menționate dividendele distribuite în trimestrul respectiv. Se declară atât decizia de distribuire a dividendelor, cât și orice formă de distribuire ascunsă a profitului aferentă trimestrului. În declarație, trebuie specificată și suma impozitului datorat atât pentru dividendele distribuite, cât și pentru distribuirea ascunsă a profitului.
În urma modificărilor aduse Legii privind impozitele pe veniturile persoanelor fizice, în "Declarăția conform articolului 55" se va cere acum declararea sumelor de numerar disponibile (bani cash), precum și a creanțelor firmei față de administrator, asociatul unic al capitalului social, asociații și personal. Dacă la sfârșitul unui trimestru calendaristic suma totală depășește 50 000 de leva (BGN), aceasta trebuie inclusă în declarație.
Aceasta înseamnă că, dacă firma deține bani în numerar în casierie, organele de control de la NRA vor fi informate. Ele vor avea dreptul să efectueze verificări fizice la fața locului pentru a se asigura că suma declarată se află efectiv în casieria firmei. Dacă suma nu este prezentă, inspectorii de la NRA vor presupune că aceasta a fost distribuită sub formă de dividende în numerar în favoarea asociatului unic al capitalului social sau asociaților. Distribuirile în numerar de acest fel sunt interzise conform Legii privind limitarea plăților în numerar, astfel că se va impune sancțiunea corespunzătoare.
Trebuie subliniat faptul că orice retragere de numerar din contul bancar al firmei sau cu ajutorul unui card de debit de la un bancomat mărește suma de numerar disponibilă în casieria firmei. Acești bani pot fi folosiți pentru plăți în numerar (cash), dar nu și pentru plăți către asociații sau asociatul unic al capitalului social. Suma din casierie trebuie să poată fi prezentată autorităților de control la cererea acestora.
Retragerea de numerar dintr-un cont bancar sau cu un card de debit de la un bancomat în scopul plății dividendelor este, de asemenea, interzisă de Legea privind restricționarea plăților în numerar.
Modalitatea corectă de plată a dividendelor este direct din contul bancar al firmei către contul bancar al asociatului unic al capitalului social sau în conturile bancare ale asociaților.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta