SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
Monica Vasile : Tel. 0040 763 178 652
Ivo Kutov : Tel. 00359 878 823 677
Email : office@contabil.bg
Adresa
Bul. Tsar Ferdinand nr.2
Ruse, cod 7000, Bulgaria
SC Contabil SRL - Infiintare firma Bulgaria - contabilitate
< Inapoi

Blog

.

Bani în numerar - controale fiscale pentru banii în casieria firmei

16.01.2022

Bani în numerar - controale fiscale pentru banii în casieria firmei

Controale fiscale de la administrația fiscală pentru banii în numerar în casieria firmei și pentru plata impozitului pe dividende

Excesul de numerar în casieria unei firme din Bulgaria

Dividende

Un obiectiv principal al fiecărei firme este să realizeze profit. Scopul proprietarului afacerii este să obțină profit de la societate.
Profitul firmei este supus impozitului pe profit de 10%.
Profitul se distribuie către proprietari sub formă de dividende. Dividendele se repartizează între asociați în proporție cu participarea lor în capitalul social. În acest scop, anul financiar (care coincide cu anul calendaristic) trebuie închis mai întâi. Apoi se ține Adunare Generală a asociaților sau a asociatului unic al capitalului social, prin care se ia decizia de distribuire a dividendelor. Apoi distribuirea dividendelor se declară în două declarații fiscale.

Prima dintre ele este o declarație trimestrială. Declarația se depune până la sfârșitul lunii, care urmează trimestrului calendaristic, în care s-a luat decizia de distribuire. De exemplu, dacă decizia de distribuire a dividendelor a fost luată în decembrie, declarația va fi depusă și impozitul va fi datorat până la 31 ianuarie.

A doua este o declarație anuală, pentru veniturile, plătite de către firmă către persoane fizice în cursul anului. Această declarație se depune până la data de 28 februarie a anului următor.
Distribuirea dividendelor este supusă unui impozit de 5%.

Dividendele sunt o sursă legală de venit pentru persoana care le primește (asociatul sau asociatul unic al capitalului social). Pentru a dovedi data certă a obținerii venitului în calitate de persoană fizică, cea mai bună practică este ca societatea să plătească dividendele prin transfer bancar.

Distribuire ascunsă a profitului

Distribuirea ascunsă a profitului înseamnă că societatea a efectuat plăți în favoarea proprietarilor săi, plăți care nu sunt declarate drept dividende. Mulți oameni de afaceri cred că aceste plăți pot fi considerate și înregistrate în contabilitate și în declarațiile fiscale ca cheltuieli nedeductibile, dar astfel se evită plata impozitului pe dividende de 5%. Diferența dintre distribuirea ascunsă a profitului și cheltuiala nedeductibilă este că în caz de distribuire ascunsă a profitului cheltuiala se face în favoarea proprietarilor firmei.

Distribuire ascunsă a profitului poate apărea, de exemplu, dacă din contul bancar al firmei se fac plăți pentru cheltuieli personale.
Distribuire ascunsă a profitului poate avea loc și în cazul, în care proprietarul firmei decide să primească în avans dividende din profit, de exemplu înaintea sfârșitului anului fiscal. În acest caz, persoanele care au efectuat repartizarea răspund față de creditori pentru datoriile societății în solidar cu ea. Motivul este că, cu toate că s-a plătit impozitul pentru distribuirea ascunsă a profitului, această repartizare nu este făcută conform Codului comercial și dăunează intereselor creditorilor firmei.
Distribuirea ascunsă a profitului este impozitată cu 5%, la fel ca și dividendele.
Distribuirea ascunsă a profitului se declară în aceleași două declarații fiscale, în care sunt declarate și dividendele.
Mai mult, distribuirea ascunsă a profitului este declarată și în declarația anuală pentru impozitul pe profit. Dacă distribuirea ascunsă a profitului nu va fi declarată în declarația anuală fiscală, cota de impozitare se majorează de la 5% la 20%. Prin urmare, este de preferat ca firmele să declare această distribuire în mod voluntar și să nu aștepte să fie sancționate de către administrația fiscală.

Bani în numerar (cash)

Încasările în numerar se primesc, de exemplu, la retragerea numerarului din contul bancar al firmei sau la primirea plăților de la clienți, înregistrate cu bon fiscal de la casa de marcat.
Numerarul în sine nu este un lucru rău, iar compania are dreptul să țină bani în numerar. Desigur, atunci când vine controlul fiscal, firma trebuie să-și poată arăta numerarul.
O verificare de către administrația fiscală a numerarului poate avea loc, de exemplu, dacă societatea are datorii neachitate față de administrația fiscală. Atunci administrația fiscală pune întrebarea: „De ce societatea are datorii către fisc și în același timp are bani în numerar și de ce nu își achită datoriile cu numerarul?".
Administrația fiscală poate observa banii în casierie și atunci când face control fiscal de rutină.

În fiecare an, firmele depun rapoarte la Institutul Național de Statistică, unde se declară bilanțul, în care se indică și banii în casierie disponibili. De acolo, administrația fiscală obține informații despre companiile cu sume mari de numerar și verifică dacă banii sunt într-adevăr disponibili în numerar.
Dacă banii nu sunt disponibili în numerar, înseamnă că datele contabile nu corespund cu realitatea.
Acest lucru se poate întâmpla dacă proprietarul firmei a luat banii în numerar fără să declare distribuirea dividendelor. Aceasta înseamnă că s-a făcut o distribuire ascunsă a profitului, care trebuie să fie impozitată cu cota de 5%. Pentru a impozita distribuirea ascunsă a profitului cu 20%, administrația fiscală trebuie să dovedească faptul că această distribuire a fost efectuată într-un an precedent ci nu în anul curent.
În cursul controlului fiscal proprietarul poate susține că tocmai a distribuit dividendele în numerar. Banii erau disponibili în casierie, dar s-a făcut o repartizare, pentru care nu s-a încheiat încă termenul de declarare, care este până la sfârșitul lunii, care urmează trimestrului calendaristic.

În prezent, plata dividendelor în numerar este permisă dacă valoarea dividendelor distribuite conform protocolului de distribuire este până la 9999 leva (BGN) sau 5000 euro. Distribuirea dividendelor se decide printr-un Proces verbal al Adunării Generale a Asociaților. Plățile în numerar sunt interzise, dacă suma documentului, pe baza căruia se face plata este de 10000 leva (BGN) sau mai mult.
În programul legislativ al guvernului este planificată o modificare legislativă, care va interzice plata dividendelor în numerar.
Apoi, în caz de neconcordanțe, probabil că administrația fiscală va putea concluziona că distribuirea ascunsă a profitului s-a făcut în momentul retragerii inițiale de bani din contul bancar și firma va putea fi sancționată cu impozit de 20%.
Pentru contribuabilii corecți, această modificare nu va fi o problemă, deoarece ei și până acum și-au primit dividendele prin bancă pentru a putea dovedi plata cu un document cu dată certă.

Firme cu datorii restante

Administratorul unei societăți cu datorii restante față de creditori, inclusiv administrația fiscală, este obligat să declare insolvența, după care instanța deschide procedura de insolvență și denumește un administrator judiciar, care în Bulgaria se numește sindic.
Foarte des, în astfel de firme se descoperă că fostul administrator a retras banii în numerar din contul bancar al firmei. În contabilitatea firmei banii sunt înregistrați în casieria firmei, dar în realitate banii au fost luați de fostul administrator. În acest caz, sindicul se poate îndrepta împotriva fostului administrator ca persoană fizică.
Dacă administratorul unei societății, intrate în incapacitate de plată, nu declară insolvența în instanță, acesta poate fi tras la răspundere penală pentru nedeclararea insolvenței. Dacă administratorul a luat și bani de la firmă, el poate fi acuzat și pentru prejudicierea intereselor creditorilor prin retragerea de numerar în interes propriu.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta